ลิงค์แหล่งข้อมูล

นี่คือหน้าลิงค์แหล่งข้อมูล หากต้องการไปที่หน้าแหล่งข้อมูลพร้อมคำบรรยายของเอกสารต่างๆ กรุณากดที่หน้าแหล่งข้อมูล

ผลกระทบที่เด็กได้รับจากการเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบสถาบัน

เอกสารและแหล่งข้อมูลของสหประชาชาติ

เครื่องมือเพื่อใช้ดำเนินการต่อไป

การพึ่งพิงสถาบันในประเทศไทย

กฎหมายและรายงานของรัฐบาลไทย

แหล่งข้อมูลสำหรับอาสาสมัคร

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในภาวะเปราะบาง

Pin It on Pinterest

Share This